[internationella] kvinnodagen

Firar ni? Eller tänker ni mer? Eller betyder denna dagen inget alls? Vi kvinnor är starka och ska göra varandra starkare tillsammans. Kanske kan vi klappa varandra lite mer på axeln och berömma varandra mer. Att ta del av varandra och inte sticka varandra i ryggen. Att njuta av varandras tillvaro. Denna internationella kvinnodag står ju inte för detta men jag kan tycka det har en betydelse. Varje kvinna är unik och lika mycket värd. Och detta. Det har för mig ett värde denna dagen.

Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin.Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism. I Sverige firas högtidsdagen från och med 1912, från början på varierande datum under våren.

Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. I och med FN:s ”erkännande” kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag, men hur man firar den varierar mycket mellan olika länder.

På flera håll har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, i samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag. I andra länder har dagen kvar sin politiska prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

xoxo, linda

Följ mig på Nouw - Instagram - Facebook

Gillar

Kommentarer